Weihai First Steel Co., Ltd.
ซัพพลายเออร์ระดับทอง
ซัพพลายเออร์ระดับทอง คือการเป็นสมาชิกแบบพรีเมี่ยมของซัพพลายเออร์ใน Alibaba.com สมาชิกจะได้รับเครื่องมือการโฆษณาสินค้า เพิ่มการรับรู้ถึงสินค้า และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้

 

Weihai First Steel Co.,Ltd

First Steel Group Co., Ltd

Add: No.81, Guzhai west road, Weihai, Shandong, China

Tel:  +86-631-5928132
Fax: +86-631-5327618
E-mail:

firststeel at firststeelco.com 
inquiry at firststeelco.com
Web: www.firststeelco.com

Skyp e: firststeel

Skyp e: firststeelco

Whatsapp: +8618669349182

การประกันการซื้อขาย
จีน | บริษัทจัดจำหน่าย
การประเมินผู้จัดจำหน่าย:
19 ธุรกรรม 60,000+
ธุรกรรมของผู้จัดจำหน่ายที่ดำเนินการผ่าน Alibaba.com ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
ซัพพลายเออร์นี้สนับสนุนการประกันการซื้อขาย - บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้ความคุ้มครองการสั่งซื้อของคุณตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการจัดส่ง
ขีดจำกัดการประกันการซื้อขายของซัพพลายเออร์:
เรียนรู้เพิ่มเติม